IPB

სტუმარს სალამი ( შესვლა | დარეგისტრირება )

საეკლესიო ბიბლიოთეკა

 
Closed TopicStart new topic
> გილოცავთ სულთმოფენობის დღესასწაულს!, ,,სული წმიდა მოვიდეს თქვენზე და ძალი მაღლისა გფარვიდეთ თქვენ!'
A.V.M
პოსტი Jun 21 2013, 01:23 PM
პოსტი #1


მადლობა ამ ფორუმს!
***

ჯგუფი: Senators
პოსტები: 13,742
რეგისტრ.: 14-June 11
მდებარ.: ფორუმს გარეთ
წევრი № 11,203მონასტერში უნდა ავიდე და მგონი სულთმოფენობას არ ვიქნები ინტერნეტთან.ყოველ შემთხვევაში თავს დავიზღვევ და წინასწარ გავხსნი თემას:

სულთმოფენობა. წმიდა სამების დღე

აღსრულებასა მას დღისა მეერგასისასა, იყვნეს ყოველნი ერთბამად ურთიერთას, და იყო მეყსეულად ზეცით ოხრაჲ, ვითარცა მოწევნაჲ ქარისა სასტიკისაჲ, და აღივსო ყოველი იგი სახლი, სადა-იგი იყვნეს მსხდომარე. და ეჩუენნეს მათ განყოფანი ენათანი ვითარცა ცეცხლისანი, და დაადგრა თითოეულად კაცად-კაცადსა მათსა ზედა. და აღივსნეს ყოველნი სულითა წმიდითა და იწყეს სიტყუად უცხოთა ენათა, ვითარცა სული იგი მოსცემდა მათ სიტყუად. ხოლო იყვნეს იერუსალჱმს დამკჳდრებულნი ჰურიანი, კაცნი ღმრთის მოშიშნი ყოველთაგან თესლთა, რომელნი არიან ცასა ქვეშე. და იყო რაჲ ჴმაჲ ესე, შეკრბა სიმრავლე ერისაჲ და შეშფოთნეს, რამეთუ ესმოდა თითოეულსა კაცად-კაცადსა მათსა თჳსი სიტყუაჲ მათი, იტყოდეს რაჲ იგინი. განჰკრთეს ყოველნი და დაუკჳრდა ერთსა-ერთისა თანა და იტყოდეს: ანუ არა ესე ყოველნი არიანა, რომელნი იტყჳან გალილეველ? და ვითარ ჩუენ გუესმის კაცად-კაცადსა თჳსი სიტყუაჲ ჩუენი მათგან, რომელნი ვართ. პართნი და უჟიკნი და ელამიტელნი და მკჳდრნი შუა მდინარისანი ჰურიასტანისანი და კაბადუკიაჲსანი, პონტოჲსანი და ასიაჲსანი, ფრიგჳაჲსანი და პამფჳლიისანი, ეგჳპტისანი და ადგილისა ლუბიისანი, კჳრინით კერძონი და მოსრულნი ჰრომნი, ჰურიანი და მწირნი, კრიტელნი და არაბიელნი, გუესმის, იტყჳან რაჲ ჩუენითა ენითა დიდებასა ღმრთისასა?!

საქმე მოციქულთა 2, 1-11სულთმოფენობა

უფალი ჩვენი იესო ქრისტეს ზეცად ამაღლების შემდეგ მთელ ქვეყანაზე გაბრწყინდა კაცთა ნათესავის მაცხოვნებელი აღდგომის ნათელი. წმინდა მოციქულებმა მოძღვრისა და უფლის მკვდრეთით აღდგომის მარადიული და ხელშეუხებელი სიხარულის სიტკბოება განიცადეს. მათ სრული შეგნებით, გონიერებითა და სიხარულით გააცნობიერეს ის უდიდესი ძლევა, ქრისტე ღმერთმა რომ მოიპოვა მსოფლიო ბოროტებასა და სიკვდილზე, გაითავისეს ისიც, რომ თავადაც ამ ძლევაში მონაწილეობისათვის იყვნენ მოწოდებულნი.

მოციქულთა წინაშე იხსნებოდა უდიდესი, დიდებული და ერთობ მძიმე გზა, მასზე შესადგომად და საბოლოო გამარჯვების მიღწევისათვის ადამიანური შესაძლებლობები, ცხადია, არ კმაროდა. მხოლოდ სულიწმინდამ, მისმა მადლმა და კაცთმოყვარეობამ მიანიჭა მოციქულებსა და დედაეკლესიას ის უძლეველი ძალა, რომლითაც მონადირებული და განათლებულია მთელი ქვეყანა. სულიწმინდამ ამა სოფლის მძლედ ჰყო უფლის მოწაფენი, ბოროტების, ლეგიონის მთავრის მძლეველ, ქვეყნის კეთილ ანგელოზებად განაწესა ისინი, უძლური სხეულის მქონენი, მოკვდავი ადამიანები, უმდიდრესებად წარმოჩინდნენ მის მიერ. ბრძენ კაცებად წარმოაჩენს მათ, რომელთაც ელინური ფილოსოფიიდან და ამა სოფლის სიბრძნიდან არაფერი აუღიათ! „მეთევზურთა ბადეებით“ მოინადირეს კაცობრიობა და ღმერთის შემეცნებასა და სიბრძნის ზღვაში ჩაძირეს უღმერთოების მთელი სისაძაგლე.

წმინდა მოციქულების დროინდელი სულთმოფენობის შემდეგ სულიწმინდა განუშორებლად იმყოფება ეკლესიაში, მისი მადლი განუწყვეტლივ აღასრულებს ყველა საიდუმლოს. ეს დღესასწაული მხოლოდ წარსული მოვლენის გახსენება როდია, ის საღვთო სულის განსაკუთრებული და უხვი მყოფობაა ეკლესიაში, მისი მადლისმიერი დიდი მფარველობაა ყველას მიმართ, ვინც ამ დღეს ღმრთის ტაძრებში მუხლმოდრეკილი და გულშემუსვრილი ლოცულობს საკუთარ სულში სულიწმინდის მიღებისა და თავისი ცხოვრების კურთხევისათვის. აუცილებელია მოვემზადოთ ამ მადლის არა მხოლოდ შეხებისათვის, არამედ ჩვენს გულებში მოუკლებელი და განუყრელი დამკვიდრებისთვის. ნუ ვიფიქრებთ, თითქოს დრო უფლის ამაღლებიდან წმინდა სულთმოფენობამდე სიცარიელეს წარმოადგენს, რადგან იგი მხოლოდ იმისთვის მოგვეცა, რომ ჩვენი სულის ჭურჭელი წრფელი და ლოცვით განწმენდილი შევაგებოთ მას.

ნათქვამია, მაცხოვრის მოწაფეები ღვთის სულის გარდამოსვლის მოლოდინისას მხოლოდ „ლოცვასა და ვედრებაში“ იყვნენო. მათი სიხარული ამ უდიდესი ნიჭისა (საქ. 11,20) არ უკავშირდებოდა არავითარ შრომასა და სიძნელეს, რადგან მოციქულთა ღვაწლი მხოლოდ სულიერი იყო. ამ საოცარი დღის დადგომამდე არც ჩვენ მოგვეთხოვება მარხვა და მეტანიების კეთება, არამედ მხოლოდ - მადლის სასიხარულო წყურვილი და ლოცვა „ჰოი, სულო წმინდაო, მოვედ და დაემკვიდრე ეკლესიის გულში! ჰოი, სულო წმინდაო, მოდი ჩვენს მიწიერ ტაძრებშიც და ჩვენს გულებშიც!“

ეკლესია იქ არის, სადაც სული წმინდა მკვიდრობს. ამიტომაც მწვალებელთა თავყრილობა ეკლესია ვერ იქნება, თუნდაც მათი ტაძრის გარეგნული ფორმა ღვთის სახლს მოგვაგონებდეს - იგი მხოლოდ უსიცოცხლო სხეულია. სულიწმინდა მხოლოდ იქ იმყოფება, სადაც მართალი სარწმუნოება და მყარად განმტკიცებული სიმართლე და სიკეთეა. სწორედ ამგვარი ეკლესიის შესახებ მოწმობს უფალი, როგორც თავის სასძლოზე, და აუწყებს მას: „ყოვლად შუენიერ ხარ, მახლობელო ჩემო და ბიწი არა არს შენ თანა“ (ქება 4,7).

ჩვენც ტაძარნი ვართ ღვთისა, როგორც თვით პავლე მოციქული ამბობს: „ხორცნი ეგე თქვენნი ტაძარნი თქუენ შორის სულისა წმიდისანი არიან, რომელი-ეგე გაქუს ღმრთისაგან, და არა ხართ თვისთა თავთანი“ (I კორ. 6,19). ესე იგი, საკუთარ თავს კი არა, ღმერთს, ჩვენს უფალ იესო ქრისტეს ვეკუთვნით, რომელმაც უდიდესი სასყიდლით - თავისი პატიოსანი სისხლით გამოგვისყიდა და შეგვიძინა (საქ. 20,28).

ქვით, აგურით, მარმარილოთი და რკინით ნაგები მიწიერი ტაძრებიც ზიანდება და განახლებას საჭიროებს, თუმცა ბევრად უფრო მტკიცე მასალით არიან ნაშენები, ვიდრე ჩვენი სხეული, რომელიც ცოდვით დაცემის შემდეგ თავის უძლურებასა და მრავალ სნეულებას უკვლად სულს გადასცემს. ვილოცოთ, რომ სულიწმინდამ არა მარტო არ მიგვატოვოს, არამედ განგვაახლოს, გაგვაძლიეროს, განგვანათლოს და კეთილმშვენიერებაც მოგვანიჭოს.

სულიწმინდა პირველ საუკუნეთა ნათელია, იგია საუკუნო ცხოველმყოფელი ცეცხლი, ცხოვრების მომცემელი და თვით სიცოცხლეც. იგია გონება და ძალა, რომლის სიღრმის წვდომასა და აღწერას ვერასდროს შეძლებს ვერც ერთი მოკვდავი, და არა მარტო მოკვდავი, თვით ზეციურ ანგელოზთა დასნიც კი. ვინც იტყვის, ვიცი სულიწმინდაო - ცდება, რადგან მხოლოდ ღმერთმა უწყის ჭეშმარიტად მის შესახებ, რამეთუ თავად ღმერთია იგი: „ღმრთისა არავინ იცის, გარნა სულმანვე ღმრთისაგან“ (I კორ. 2,11).

სულიწმინდასთან თითქოსდა „დაძმობილება“ მწვალებელთ სჩვევიათ. ჩვენ, მართლმადიდებლებს, შიშითა და ძრწოლით გვმართებს ზეციური სულის, ჩვენი ღმერთის სახელის ხსენებაც კი. თუკი შენში არ არის სული ქრისტესი, არც შენ ხარ ქრისტესი; თუ იგი არ შეეხება შენს გულს ამ ცხოვრებაში, ვაი შენდა! რადგან სულიერად კვლავ მკვდარი ხარ (რომ. 8,9,10). ვისაც განუცდია ოდესმე დიდი სიხარული, ეს სულიწმინდა იყო. განა გარეგნული სრული კმაყოფილების დროს არ გტანჯავდა წუხილი იმაზე, რომ ზეცას დაშორდი? - ამას სულიწმინდა გაუწყებდა და თავისკენ გიხმობდა. და პირიქით, ყველაფრისაგან მოკლებულს განა ოდესმე არ განგიცდია სრული კმაყოფილება ყველაფერში, ისე, რომ აღარაფერი გისურვებია? - ესეც მანუგეშებელი სული იყო. ჭეშმარიტად გვჯეროდეს - როცა სულიწმინდა ჩვენს სულს შეეხება, ქვეყნიერება სხვაგვარად წარმოგვიდგება და ჩვენში დაივანებს საოცარი სითბო და სიყვარული ყოველთა მიმართ და ყოველთა წინაშე.

უფალო, აღამაღლე მიწიდან ჩვენი გონება შენთან - ზეცაში, დაე, როცა ჩვენს თვალებს უსარგებლო და დამამძიმებელი აზრების ბურუსი მოსცილდება, მუდამ შენს ჭვრეტაში იყოს. ჰქმენ ჩვენი გული წმინდა და ამაღლებულ აზრთა სამსხვერპლოდ; ჰქმენ იგი შენს „მთად წმინდად“ (ფს. 47,1). მზეო სიმართლისაო, უფალო იესო ქრისტე, კვლავ გამობრწყინდი ჩვენ ცოდვილთა ღამის სამყაროში და განაცისკროვნე ღრმად მძინარე ჩვენი სულები, განაღვიძე ისინი, რათა გაქებდნენ და გადიდებდნენ ერთ ჭეშმარიტ ღმერთს - მამას, ძეს და სულიწმინდას აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ!

- See more at: http://www.orthodoxy.ge/dgesastsaulebi/sul...h.LciTVYX5.dpuf


--------------------
აბა ჰე და აბა ჰო!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
marine
პოსტი Jun 21 2013, 02:46 PM
პოსტი #2


მ_ა_კ_ა
***

ჯგუფი: co-Moderators
პოსტები: 39,751
რეგისტრ.: 3-November 06
მდებარ.: გულის საკურთხეველი:)
წევრი № 381A.V.M

იხარე, გურამ, მრავალს და მრავალს დავესწროთ ყველანი!!!!!!!!!!!!! mpua.gif wub.gif


--------------------
"კ უ ს ნ ა ბ ი ჯ ე ბ ი თ ფ უ ძ ი ა მ ა ს მ თ ი ს კ ე ნ".
-------------------
"არც შექებით ვხდებით უკეთესნი და არც გაკიცხვით უარესნი." /არქიმანდრიტი რაფაელი (კარელინი)/
--------------------
"ფრაზა, რომელსაც ხშირად იყენებდნენ ძველი გადამწერები: "ჴელი მწერლისა მიწასა შინა ლპების და ნაწერნი ჰგიან".
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
G_saxva
პოსტი Jun 21 2013, 03:10 PM
პოსტი #3


I n t e r n e t
***

ჯგუფი: co-Moderators
პოსტები: 4,913
რეგისტრ.: 11-March 13
მდებარ.: i n t e r n e t
წევრი № 13,010მეც გილოცავთ წინასწარ რადგან ხაშურს მივემგზავრები და არ ვიცი შემოვალ თუ არა ამ დღეებში kiss1.gif


--------------------
და მეცხრესა ოდენ ჟამსა ჴმა-ყო იესუ ჴმითა დიდითა და თქუა: ილი, ილი! ლიმა საბაქთანი? ესე არს: ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო! რაჲსათჳს დამიტევე მე?


კაცი პატივსა შინა იყო და არა გულისხმა-ყო, ჰბაძვიდა იგი პირუტყუთა უგუნურთა და მიემსგავსა მათ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
A.V.M
პოსტი Jun 7 2014, 09:44 PM
პოსტი #4


მადლობა ამ ფორუმს!
***

ჯგუფი: Senators
პოსტები: 13,742
რეგისტრ.: 14-June 11
მდებარ.: ფორუმს გარეთ
წევრი № 11,203საღვთო სულის გაცხადებისა და მისი დაყოფის შესახებ, რაც აღსრულდა სულთმოფენობის ჟამს. აქვე სინანულის შესახებაც

[55]მცირედით უწინარეს, სარწმუნოების დიდი თვალებით ვიხილეთ ამაღლებული ქრისტე და არაფრით დავკლებივართ იმათ ნეტარებას, რომლებიც ღირსნი გახდნენ საკუთარი თვალით ეხილათ იგი. უფალი ამბობს: „ნეტარნი არიან, რომლებსაც არ უხილავს და ირწმუნეს“ (იოანე 15.29). ამგვარნი არიან ისინი, რომლებმაც სმენის გზით ირწმუნეს გულსავსედ და რწმენის გზით იხილეს იგი.

ამრიგად, ახლახანს ვიხილეთ ქრისტე, მიწიდან სხეულით ამაღლებული, აწ კი მოწაფეებზე მისგან ვლენილი წმინდა სულის გზით იმას ვჭვრეტთ, სადამდე მიწევნილა ამაღლებული ქრისტე, რაგვარ ღირსებამდე აუყვანია ჩვენი ბუნება, მან რომ ითვისა. ჭეშმარიტად, იქ ავიდა, საიდანაც გადმოვიდა მისგან გზავნილი სული, ხოლო თუ საიდან გადმოვიდა სული, ამას გვიცხადებს ის, ვინც იოელ წინასწარმეტყველის პირით ამბობს: „გადმოვღვრი ჩემი სულიდან ყველა ხორცზე“ (იოელ. 2.28). და მისდამი ამბობს დავითი: „გამოავლენ შენს სულს და შეიქმნებიან, და განაახლებ მიწის პირს“ (ფს. 103.30).

ამრიგად, ამაღლებული ქრისტე ასულია უზენაეს მამასთან და მიწევნილია თვით მამისეულ წიაღს (საიდანაც არის სულიც). წარმოჩნდა იგი მოზიარედ მამისეული ღირსებისა თავისი ადამიანურობითაც, რადგან აჰა, მანაც ავლინა სული, - მამისაგან ცით მომავალი და მოვლენილი.

თუმცა, როდესაც ითქმის, რომ მამისაგან და ძისაგან მოივლინება წმინდა სული, არავინ იფიქროს, თითქოს თვით სული მოკლებულია ამგვარ ღირსებას, რადგან არა უბრალოდ მოვლენილთაგანია იგი, არამედ, აგრეთვე, მომავლინებულთაგანიც არის და თანასათნომყოფელიც.

ცხადად აჩვენებს ამას ის, ვინც ამბობს წინასწარმეტყველის პირით: „მე ჩემი ხელებით დავაფუძნე მიწა და განვავრცე ცა, აწ კი უფალმა მომავლინა მე და მისი სული“ (ესაია 52.5.7). სხვაგანაც ამბობს ქრისტე კვლავ იმავე წინასწარმეტყველის პირით: „სული უფლისა - ჩემზე, რის გამოც მცხო მე, მომავლინა მე, რომ ვახარო გლახაკთ“ (ესაია 61.1).

ამრიგად, არა მარტოდენ მოივლინება სულიწმინდა, არამედ თვითვე მოავლენს მამისაგან მოვლენილ ძეს, რითაც ცხადდება, რომ არის იგი მამასთან და ძესთან თანაბუნებითი, ერთძალი, თანამოქმედი და ერთპატივი.

ამრიგად, ღვთის მხოლოდშობილმა ძემ მამისეული სათნოჩენითა და სულიწმინდის თანაშეწევნით, გამოუთქმელი და ზღვა კაცთმოყვარეობის გამო, მოდრიკა ცანი და ჩამოვიდა ზემოდან, ჩვენებრ გამოჩნდა მიწაზე, დაჰყო ჩვენთან, ქმნა და ასწავლა საკვირველი, დიადი და მაღალი საქმენი, - საქმენი, ჭეშმარიტად ღვთივღირსეულნი, და მის მორჩილთათვის ღმერთმოქმედებითნი და მაცხოვნებელნი. შემდეგ ნებსით ივნო მან ჩვენი ხსნისათვის, დაეფლო და აღდგა მესამე დღეს, ამაღლდა ცათა მიმართ, დაჯდა მამის მარჯვნივ და იქედან თანაშეეწია საღვთო სულის გადმოსვლას მის საკუთარ მოწაფეებზე, მოავლინა რა იგი მამასთან ერთადღ, ისევე, როგორც მამასთან ერთად აღუთქვა მათ მაღლით გადმოსვლა ძალისა. თავად უფალი მჯდომარეა იქ, მაღალთა შინა და თითქოს იქედან ხმობს ჩვენდამი:

„ვინც ინებებს, რომ წარუდგეს ამგვარ დიდებას, ცათა მეუფების წილმ[56]ქონე გახდეს, იწოდოს ღვთის ძედ, ჰპოვოს უკვდავი ცხოვრება, გამოუთქმელი დიდება, უბიწო ლხენა, დაუკლებელი სიძდიდრე, ისმინოს მან ჩემი მცნებები, ძალისაებრ ჰბაძოს ჩემს ცხოვრებას და იღვაწოს ისე, როგორც მე, მიწაზე ხორცით მავალმა, ვქმენ და ვასწავლე, დავაწესე რა მაცხოვნებელი რჯულდებები და ჩემი თავი წინ დაგიდეთ, როგორც ნიმუში“.

მაცხოვარმა, ერთი მხრივ, სარწმუნო ჰყო სახარებისეული სწავლება საკუთარ საქმეთა და სასწაულთა გზით. მეორე მხრივ, სრულქმნა მან ეს სწავლება საკუთარ ვნებათა მიერ. შემდეგ, ამავე სწავლების სიდიადე და მაცხოვნებლობა წარმოაჩინა მკვდრეთით აღდგომით, ცათა მიმართ ამაღლებით, ცათაგან კი მის საკუთარ მოწაფეებზე საღვთო სულის გადმოვლინებით, რაც სწორედ ამ ჟამს აღსრულდა და რასაც დღევანდელ დღეს ვდღესასწაულობთ, რადგან, მკვდრეთით აღდგომის შემდეგ, აღდგომისებრ გამოუჩნდა რა იგი მოწაფეებს, ამაღლებისას ასე უთხრა მათ:

„აჰა, მე მოვავლენ თქვენზე ჩემი მამის აღთქმას, თქვენ კი დასხედით ქალაქ იერუსალიმში, ვიდრე შეიმოსავთ ძალას მაღლიდან“ (ლუკა 24.49), რადგან მიიღებთ ძალას, გადმოვა რა თქვენზე წმინდა სული. და იქნებით ჩემთვის მოწამენი იერუსალიმში, მთელ იუდეაში და მიწის კიდემდე.

როდესაც შესრულდა ორმოცდაათი დღე აღდგომის შემდეგ, რისი ხსენებაც გვაქვს ამჟამად, მოწაფეები შეკრებილნი იმყოფებოდნენ ტაძრის ზედაქორედში, იყვნენ რა, ამავე დროს, სათითაოდ შემოკრებილნი თვით მათსავე ზედაქორედში1 ანუ მისცემოდნენ ღვთისადმი ვედრებასა და საგალობლებს.

ლუკა მახარებელი ამბობს:

„უეცრად ხმოვანება იყო ციდან, როგორც მძლავრად მქროლი ქარისა, და აავსო სახლი, სადაც იყვნენ მსხდომარენი“ (საქმენი 2.2).

ეს არის ის ხმოვანება, რის შესახებაც წინასწარ თქვა ანა წინასწარმეტყველმა, როდესაც მან სამოელზე მიიღო აღთქმა:

„უფალი ავიდა ცათა მიმართ და იქუხა. ის მისცემს ძალას და აამაღლებს მის ცხებულთა რქას“ (I მეფ. 2.10).

ეს ხმოვანება წინასწარ მოსწავებულია, აგრეთვე, ელიას ხილვაში:

„აჰა, ხმა მსუბუქი ნიავისა და მასში უფალი“ (III მეფ. 19.11.12).

„ნიავის ხმა“ იგივეა, რაც „ქარის ხმოვანება“.

ამავე ხმოვანებისა და ამავე ქარის გაცხადებას ჰპოვებ, აგრეთვე ქრისტეს სახარებაში, რადგან იოანე ღვთისმეტყველისა და მახარებლის მიხედვით, დიდი დღესასწაულის უკანასკნელ დღეს (რაც არის „ორმოცდამეათე“), დადგა იესო და ძახილით თქვა:

„თუ ვინმეს სწყურია, მოვიდეს ჩემთან და შესვას“ (იოანე 7.37).

იოანე ამბობს, რომ უფალმა ეს თქვა სულის შესახებ, რაც უნდა მიეღოთ მისდამი მორწმუნეებს.

აღდგომის შემდეგაც შთაჰბერა მან მოწაფეებს და უთხრა:

„მიიღეთ სულიწმინდა“ (იოანე 20.22).

ამრიგად, ის „ძახილი“ ამ „ხმოვანების“ წინასწარმოსწავება იყო, ხოლო ის „შთაბერვა“ - ამ „ქარისა“, რაც სწრაფი ახლა უხვად იღვრება ზემოდან, დიდად და გასაგონად ხმოვანებს ციდან, შემოკრებს მთელ ცისქვეშეთს და რწმენით მოსულებს მადლს დაადენს და შთაუნერგავს.

მძლავრია ეს ქარი, როგორც ყველაფრის მძლეველი, უკეთურების ზღუდეთა გადამლახველი, მტრის ქალაქთა და სიმაგრეთა შემმუსვრელი, ამპარტავანთა დამამდაბლებელი, გულით მდაბალთა ამამაღლებელი, ბოროტად დარ[57]ღვეულთა შემკვრელი, ცოდვისმიერ კრულებათა გამხსნელი და პყრობილებათა დამარღვეველი.

ამავე ქარმა აღავსო ის სახლი, სადაც ისხდნენ მოწაფეები და აქცია ეს სახლი მათთვის სულიერ განსაბანელად, აღასრულა რა ამით მაცხოვრის აღთქმა, ამაღლებისას რომ წარმოთქვა უფალმა:

„იოანემ მონათლა წყლით, თქვენ კი მოინათლებით სულიწმინდაში არამრავალი დღის შემდეგ“ (საქმე 1.5).

ამავე სულმა აჩვენა ჭეშმარიტება იმ წოდებისა, მათ რომ განუკითვნა უფალმა, რადგან ციდან მოსული ხმოვანების გზით მოციქულები ნამდვილად გახდნენ „ძეები ქუხილისა“.

ლუკა გვაუწყებს:

„და ეჩვენათ მათ დანაწილებული ენები, როგორც ცეცხლისა, და დაჯდა თითოეულ მათგანზე და ყველანი აღივსნენ სულიწმინდით და ალაპარაკდნენ სხვა ენებზე, როგორც სული მისცემდა მათ მეტყველებას“ (საქმე 2.4).

ამრიგად, ზღვარი დაედო საუფლო სხეულის მიერ ნამოქმედარ სასწაულებს, წარმოჩნდა რა მათგან მხოლოდშობილი ძე ღვთისა საკუთარი ჰიპოსტასით, ჩვენდამი შეერთებული უკანასკნელ დღეებში. აწ კი იწყება იმ სასწაულთა აღსრულება, რომელთა მიერ ცხადდება სულიწმინდა, არსებული საკუთარი ჰიპოსტასითვე. ამ გზით შევიცნობთ და განვჭვრეტთ წმინდა სამების დიდსა და სათაყვანო საიდუმლოს.

სულიწმინდა მოქმედებს თავიდანვე, რადგან იგია, ვინც იტყოდა წინასწარმეტყველთა მიერ და ვინც წინდაწინ ამცნებდა მომავალს. მოქმედებს შემდეგშიც, მოწაფეთა მიერ, განდევნის რა ეშმაკებს, და ჰკურნებს რა სნეულთ.

ამჟამადაც, თავის ჰიპოსტასში გაეცხადა იგი ყველას ცეცხლოვან ენათა გზით, მეუფებრივად ზედდაჯდა რა ქრისტეს მოწაფეებზე და როგორც მათზე დასაყდრებულმა, საკუთარი ძალის ორღანოდ ჰყო ისინი.

მაგრამ რატომ გამოჩნდა იგი ენათა სახით? იმიტომ, რომ წარმოეჩინა ღვთის სიტყვასთან მისი ერთბუნებობა, რადგან სიტყვის მონათესავე ყველაზე მეტად ენაა. მოძღვრების გამოც მოხდა ასე, რადგან ქრისტესმიერი მოძღვარი მადლმოსილ ენას საჭიროებს.

მაგრამ რატომ - „ცეცხლოვან ენებად?“

არა მხოლოდ იმიტომ, რომ თანაარსია სული მამისა და ძისა და რომ ცეცხლია ჩვენი ღმერთი, - ცეცხლი, რომელიც ანადგურებს უკეთურებას, - არამედ, აგრეთვე, მოციქულთა ქადაგების ორმაგი მოქმედების გამოც, რადგან ძალუძს მას (ქადაგებას) როგორც ქველმოქმედება, ასევე დასჯა, და თუ ცეცხლს სჩვევია განათებაც და დაწვაც, ქრისტესმიერი მოძღვრების სიტყვაც ანათებს მორჩილთ, ბოლომდე ურჩებს კი საუკუნო ცეცხლსა და სასჯელს გადასცემს.

ხოლო „ენები“ არათუ „ცეცხლისად“ ითქვა, არამედ - „როგორც ცეცხლისა“, რათა ის ცეცხლი ვინმეს გრძნობად და ნივთიერ ცეცხლად არ შეერაცხა, არამედ სახეობრივად განეჭვრიტა მასში სულის ცხადჩენა.

რატომ ეჩვენათ მათ ენები დანაწილებულად?

იმიტომ, რომ მამის მიერ სულიწმინდა არ ეძლევა დაზოგვით მარტოდენ ქრისტეს2, ზემოდან მოსულს თავად (რადგან ქრისტე ხორციელადაც მთლიანად ფლობდა საღვთო ძალას და მოქმედებას), სხვას ყველას კი (რადგან არავის ძალუძს დაიტიოს სულიწმინდის მთელი მადლი) ნაწილობრივ ეძლევა ესა თუ ის ნიჭი, რომ არ იფიქროს ვინმემ, თითქოს ბუნება იყოს სულის მიერ წმინდანთათვის ბოძებული მადლი.

[58]რაც შეეხება სიტყვას „დაჯდა“, არა მხოლოდ მეუფებრივ ღირსებას წარმოაჩენს იგი, არამედ სულიწმინდის მხოლოობასაც. ლუკა ამბობს: „დაჯდა თითოეულ მათგანზე, და აღივსნენ ყველანი სულიწმინდით“. ასე რომ, დანაწილებულია რა სულიწმინდა თავის სხვადასხვა ძალთა და ქმედებათა კვალობაზე, თითოეული ქმედების გზით თვითვე თანამყოფობს მთლიანი. ამიტიმ რაჟამს მოქმედებს სულიწმინდა, არის იგი დაუნაწილებლად დანაწილებული და მთლიანობაში წილხვედრებული, მსგავსად მზის სხივისა.

მოციქულები ალაპარაკდნენ სხვა ენებზე (ანუ იმათ ენებზე, რომლებიც შემოკრებილნი იყვნენ ყველა ხალხისგან), როგორც სული მისცემდა მათ მეტყველებას, რადგან საღვთო სჯულის ჭურჭლად იქცნენ ისინი, მოქმედებდნენ რა და აღიძვროდნენ რა მისი ნებით და მისი ძალით.

ყოველი ჭურჭელი შემოტანილია გარედან და წალმქონეა არა არსებისა, არამედ მასში მოქმედის მოქმედებისა. ამიტომაც შეირაცხება იგი მოქმედის ჭურჭლად, როგორც ამბობს ამას საღვთო სულით მეტყველი დავითიც:

„ჩემი ენა - კალამი სწრაფმწერალი მწიგნობრისა“ (ფს. 44.2).

ამრიგად, საწერი კალამი არის იმის ჭურჭელი (ანუ იმის იარაღი), ვინც წერს და ეს კალამი, ცხადია, წილმქონეა არა დამწერის არსებისა, არამედ დამწერის მოქმედებისა, წერს რა იმას, რასაც დამწერი ინებებს და იძალებს.

მაგრამ, რატომ არის „მამის აღთქმა“ სულიწმინდა?

იმიტომ, რომ წინასწარმეტყველთა მიერ აღთქმულჰყო მამამ სული, თქვა რა ეზეკიელის პირით:

„მოგცემთ თქვენ ახალ გულს და ახალ სულს და ჩემს სულს მოგცემთ თქვენ“ (ეზეკ. 36.26).

ასევე, იოელის პირით:

„და იქნება უკანასკნელ დღეებში. - გადმოვღვრი ჩემი სულიდან ყველა ხორცზე“ (იოელ. 2.28).

ამის მოსურნე იყო მოსეც, წინდაწინ თქვა რა ხმამაღლა:

”ვინ იქნება მბოძებელი იმისა, რომ ყველა ხალხი წინასწარმეტყველი იყოს, რაჟამს გასცემს უფალი თავის სულს მათზე?“ (რიცხვ. 11.29).

რადგან ერთია სათნოჩენა და აღთქმა მამისა და ძისა, ამიტომ ასე უთხრა უფალმა მისდამი მორწმუნეებს:

„ვინც შესვამს იმ წყალს, მე რომ მას მივცემ, გახდება იგი წყარო წყლისა, - საუკუნო სიცოცხლისაკენ მსრბოლისა“ (იოანე 7.39).

აგრეთვე:

„ვისაც სწამს ჩემი, როგორც თქვა წერილმა, ცხოველი წყლის მდინარეები იდენენ მისი მუცლიდან“ (იოანე 7.38).

განმარტავს რა ამ სიტყვებს მახარებელი, ამბობს:

„ეს თქვა სულის შესახებ, რომლის მიღებაც ელოდათ მისდამი მორწმნეებს“ (იოანე 7.39).

გარდა ამისა, მიდიოდა რა მაცხოვნებელი ვნებისკენ, მაშინაც უთხრა მან თავის მოწაფეებს:

„თუ გიყვარვართ მე, ჩემი მცნებები დაიცავით და მე ვთხოვ მამას, და სხვა ნუგეშისმცემელს მოგცემთ თქვენ, რომ დარჩეს იგი თქვენთან საუკუნოდ, - სული ჭეშმარიტებისა“ (იოანე 14.15-17).

და კიდევ:

„ესენი გითხარით თქვენ, ვიმყოფები რა თქვენს შორის, ხოლო ნუგეშისმცემელი, სულიწმინდა, რომელსაც გამოგზავნის მამა ჩემი სახელით, - ის გასწავლით თქვენ ყველაფერს“ (იოანე 14.25-26).

და კვლავ:

[59]„როცა მოვა ნუგეშისმცემელი, რომელსაც მე გამოვგზავნი თქვენთან მამის მიერ. ჭეშმარიტების სული, რომელიც მამისაგან გამომავალია, იგი სწამებს ჩემს შესახებ და გიმეგზურებთ თქვენ ყველა ჭეშმარიტებისაკენ“ (იოანე 15.26).

სწორედ ამჟამად აღსრულდა აღთქმა და გადმოვიდა სულიწმინდა, მამისა და ძის მიერ გზავნილი და მოცემული, რომელმაც განაბრწყინა წმინდა მოწააფეები, ყოვლითურთ აანთო ისინი საღვთო ჩარაღდნებად, უფრო კი ზექვეყნიურ და ყოვლადქვეყნიურ მნათობებად გამოაჩინა და, მიაახლა საუკუნო ცხოვრების სიტყვას, მათ მიერ კი გაანაათლა მთელი სამკვიდრო.

ისევე, როგორც მანათობელი ჩირაღდნიდან მეორეს აანთებს ვინმე, ხოლო მეორისაგან - კიდევ სხვას და თუ ასეთი მონაცვლეობით განაგრძობს იგი, ყოველივის შეინარჩუნებს სინათლეს, მსგავსადვე, მოციქულთამიერი ხელდასხმის გზით მათ მონაცვლეებს, ხოლო ამათგან კიდევ შემდგომთ და შემდგომთ, გადაეცემათ საღვთო სულის მადლი, რაც განივრცობა ყველა თაობის წიაღ და გაანათლებს ყველას, ვინც ერწმუნება სულიერ მწყემსებსა და მასწავლებლებს.

ღვთის ეს მადლი და საბოძვარი, - საღვთო, სულის მიერ სახარებისეული ნათელქმნა, - შემოაქვს ქალაქში შესაბამისი დროის ყოველ მღვდელთმთავარს, ხოლო ვინც რომელიმე მათგანს უარყოფს, ძალისამებრ განკვეთს იგი საღვთო მადლს, წყვეტს საღვთო მონაცვლეობას, განაყენებს თავის თავს ღვთისაგან, მიეცემა რა ცოდვიან ამბოხსა და ყოველგვარ გაუბედურებას, რაც ცოტა ხნის წინ თქვენვე გამოსცადეთ.

აწ კი, თუ მერწმუნებით, გირჩევთ იმას, რაც მაცხოვნებელია: მიუბრუნდით თქვენი სულების ღვთივმონიჭებულ მწყემსს და ჭეშმარიტად კეთილად აღასრულეთ ყოველწლიური ხსენება საღვთო სულის მოვლინებისა, რომელიც თვალშეუდგამი კაცთმოყვარეობის გამო გადმოვიდა ჩვენს სახსნელად, რისთვისაც და რის გამოც, ღვთის მხოლოდშობილმა ძემაც ცანი მოდრიკა, ჩამოვიდა და ხორცი მიიღო ჩვენგან. შემდეგ, სხეულითურთ ავიდა იგი ცათა მიმართ და გადმოავლინა სულიწმინდა, რადგან თუკი არ მოავლენდა სულს ძალმწედ მოწაფეებისა, აგრეთვე, მოწაფეთა მონაცვლეებისა და სახარებისეული მადლის მასწავლებლებისა თაობათა შორის, აღარ იქადაგებოდა სახარება ყველა ერში და არც ჩვენამდე მოაღწევდა ზემოდან მომავალი ქადაგება ჭეშმარიტებისა.

ამიტომ, უკაცთმოყვარესმა უფალმა ამ დღეს სინათლისა და მარადიული ცხოვრების წილმქონეებად, მამებად და მსახურებად გამოაჩინა მისი მოწაფეები და ჰყო ისინი, ვით დანარჩენთა საუკუნო ცხოვრებაში აღმომშობლები, ვით ღირსეულთა გარდამქმნელები ნათლის შვილებად და ნათელქმნის მამებად; ეს ყოველივე ქმნა უფალმა, რომ ამ გზით ჩვენთან ერთად ყოფილიყო იგი საუკუნის აღსასრულამდე, რაც აღთქმულჰყო მანვე სულის მიერ.

--------------------------------------------------------------

შენიშვნები

1 - ე.ი. საკუთარ გონებაში, როგორც ზედა სართულში ანუ ზედაქორედში.

2 - ე.ი. სულიწმინდა სრულად აქვს მამის მიერ მხოლოდ ქრისტეს, როგორც მათ თანაარსს და ბუნებით ღმერთს, ქმნილებებს კი ნაწილობრივ ეძლევათ სულის მადლი.ძველი ბერძნულიდან თარგმნა და შენიშვნები დაურთო ედიშერ ჭელიძემ

„სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო შრომები“, ტ. II, თბილისი, 2004 წ.

კავებში ([]) ჩასმული ნუმერაციით მითითებულია გამოცემის გვერდები
http://library.church.ge/index.php?option=...FaHm2U.facebook


--------------------
აბა ჰე და აბა ჰო!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
G_saxva
პოსტი Jun 9 2014, 09:08 AM
პოსტი #5


I n t e r n e t
***

ჯგუფი: co-Moderators
პოსტები: 4,913
რეგისტრ.: 11-March 13
მდებარ.: i n t e r n e t
წევრი № 13,010გილოცავთ მოგვიანებით


--------------------
და მეცხრესა ოდენ ჟამსა ჴმა-ყო იესუ ჴმითა დიდითა და თქუა: ილი, ილი! ლიმა საბაქთანი? ესე არს: ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო! რაჲსათჳს დამიტევე მე?


კაცი პატივსა შინა იყო და არა გულისხმა-ყო, ჰბაძვიდა იგი პირუტყუთა უგუნურთა და მიემსგავსა მათ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Closed TopicStart new topic
ამ თემას კითხულობს 1 მომხმარებელი (მათ შორის 1 სტუმარი და 0 დამალული წევრი)
0 წევრი:

 მსუბუქი ვერსია ახლა არის: 4th December 2020 - 03:51 PM

მართლმადიდებლური არხი: ივერიონი

ფორუმის ელექტრონული ფოსტა: იმეილი